Kultur

Arktos födelse och dess roll inom alternativhögern

Niklas Kristensson har översatt denna artikel som ursprungligen publicerades på Altright.com.

Arktos har sedan grundandet 2009 utvecklats till den i särklass största utgivaren av traditionalistisk, konservativ, nationalistisk, identitär och generell alt-högerlitteratur i världen. Hur skedde detta? Charles Lyons har haft ett kort samtal med Daniel Friberg, Tor Westman och Jason Reza Jorjani för att få mer insikt i Arktos bakgrund.

Den här intervjun ägde rum med Arktos ledning, Daniel Friberg, Tor Westman och Jason Reza Jorjani i maj 2017.

Kan ni inledningsvis kort beskriva hur Arktos blev till?

Daniel: Det hela började med fyra personer från min skandinaviska tankesmedja Motpol. Vi träffades i Århus i november 2009 för att diskutera bildandet av ett nytt bokförlag. Jag hade tidigare drivit ett framgångsrikt svenskt nationalistiskt förlag vid namn Nordiska förlaget under sju års tid, men jag, liksom de andra tre, kände att det var dags att skapa något större, med ett bredare perspektiv än bara den svenska marknaden. Som en följd av detta hade vi det här mötet, där jag, Jacob, Patrick och Tord medverkade – en svensk, två danskar och en norrman, samtliga var skribenter på Motpol och ivriga att skapa någonting större. Jacob och Patrick hade sedan tidigare startat ett relativt litet traditionalistiskt förlag vid namn Integral Tradition Publishing Ltd och hade för detta syfte ett kontor i Mumbai, där John B. Morgan arbetade.

Daniel Friberg, VD och grundare av Arktos.

Under denna helg föddes Arktos. Vi kom på namnet, enades om en logotyp och den generella inriktningen för verksamheten. Vi lyckades också få med oss en viktig svensk investerare under de efterföljande veckorna, genom tankesmedjan Motpol. Efter detta påbörjade vi en aggressiv investeringsstrategi där vi köpte rättigheterna till de viktigaste böckerna av Guillaume Faye och Alain de Benoist, vilket innebar att vi hade monopol på de mest framstående titlarna från den nya högern direkt efter att vi grundat företaget.

Stämmer det att ni startade företaget i Indien, och i så fall, varför?

Daniel: Inte alls. Vi grundade företaget i Danmark 2009, och jag arbetade från Sverige, parallellt med mitt vanliga jobb som managementkonsult under vårt första år. Jag byggde upp vår första webbutik från min lägenhet under lediga kvällar efter jobbet under de första månaderna 2010.

Den egentliga anledningen till att vårt första huvudkontor var beläget i Indien var det faktum att Arktos, ett par månader efter bildandet, förvärvade samtliga tillgångar, inkl. lager och bokrättigheter, från Integral Tradition Publishing. ITP var redan baserade i Indien, där de hade två heltidsanställda. En av dessa avslutade förvisso snart sin anställning på vänskapliga grunder, men i vilket fall så hade vi redan något av en bas där, vilket även inkluderade John B. Morgan som då var chefredaktör för ITP. Därför såg jag det lämpligt att själv flytta dit tillsammans med en svensk kollega för att försöka omforma det tidigare ITP-kontoret till en professionell bas för Arktos mer kvalificerade verksamhet. Jag och en svensk kollega flyttade därför till Bombay i januari 2011, varpå jag mötte John B. Morgan för första gången. Han var då chefredaktör för Arktos sedan året innan, vilket han förblev till sommaren 2016 då han ersattes av Jason Reza Jorjani.

Det var något av ett äventyr att arbeta från ett land i tredje världen, men trots detta, och trots det faktum att vi hade magra löner (c:a 15 kr i timmen), lyckades vi förvandla det lilla bokförlaget till en seriös aktör inom förläggarbranschen under en tidsperiod av bara tre år. Efter detta var jag personligen relativt trött på att bo i Tredje världen, varför jag beslutade mig för att flytta vår huvudsakliga verksamhet tillbaka till vår egen civilisation, Europa, i början av 2014.

Vilken var de initiala affärsstrategier som skilde er från andra förlag vid samma tidsperiod?

Daniel: Aggressiva investeringar finansierade med egna medel, en grundläggande förståelse för vilka idéer som behövdes i den anglosaxiska världen, och i Väst rent generellt, samt en övergripande kunskap om vilka författare som var viktigast. Detta kombinerat med en strikt affärsinriktad verksamhet, vilket innebar att vi aldrig bad om eller förlitade oss på några donationer, utan såg istället till att skapa ett stabilt kassaflöde så snabbt som möjligt.

När skedde ert viktigaste genombrott?

Daniel: Jag skulle säga att det var under 2014 när jag anställde Tor Westman och lät honom ta över många av mina tidigare arbetsuppgifter. Fram till dess hade jag själv gjort layouten till alla våra böcker (vilket rörde sig om cirka 70 stycken vid den tidpunkten), tagit hand om hemsidan, merparten av vår marknadsföring och så vidare. Nu hade jag äntligen hittat någon som kunde utföra detta i mitt ställe, och i somliga fall till och med göra det bättre, *skrattar*. Detta frigjorde mycket tid för mig, vilket tillät mig att spendera mer tid på att översätta, redigera och skriva. Detta resulterade inte bara i min svenska översättning av Michael O’Meara’s New Culture, New Right, utan även i ett flertal nya viktiga bokprojekt där jag agerat medförfattare eller redaktör, såväl som mitt första politiska verk Högern kommer tillbaka. Allt detta hade varit omöjligt om inte Tor hade kommit in i verksamheten. Tor lärde sig dessutom snabbt och är extremt produktiv. Att få honom att ansluta sig till vår ledningsgrupp har varit en nyckelfaktor för att ta Arktos till nästa nivå.

Hur kom det sig att du, Tor, började arbeta för Arktos? Har du någonsin ångrat det?

Tor Westman, marknadschef på Arktos sedan 2014.

Tor: Absolut inte. Att arbeta heltid för vår sak har varit min ambition sedan mina tidiga tonår.

Jag lärde känna Daniel runt 2007 efter att ha följt ett flertal av hans projekt — vilka jag tyckte var de mest imponerande i Sverige vid den tidpunkten — därför började jag hjälpa honom på projektbasis. Det var någonting med Motpol, Nordiska förlaget och de projekt som omgav dem som gav mig känslan att människorna bakom dem var på väg i rätt riktning, vilket också visade sig stämma.

Under våren 2014 erbjöds jag, via en av ägarna, att börja arbeta heltid för Arktos. Beslutet var tämligen enkelt.

Vilka ser du som nyckelfaktorerna bakom er framgång?

Daniel: Hårt arbete, idealism och ett gott affärssinne.

Jason: Dessutom är vår tid inne.

Hur många böcker har ni publicerat hittills, och hur ser er finansiella utveckling och försäljning ut?

Tor: Vi har publicerat 140 böcker hittills, på 14 olika språk. Vår produktivitet har dessutom ökat markant det senaste året, vilket gör det sannolikt att vi når upp till 180 unika titlar innan året är slut.

Hur många anställda har Arktos?

Daniel: Vi har tre heltidsanställda — jag, vår marknadschef Tor Westman och vår chefredaktör Jason Reza Jorjani. Utöver oss har vi runt 26 översättare, redaktörer, korrekturläsare och grafiska formgivare som arbetar för oss på projektbasis. Så jag skulle säga nästan 30 personer totalt, utspridda över hela världen.

Hur ser ni på framtiden, och vilka är för närvarande era viktigaste projekt?

Daniel: När det kommer till våra viktigaste projekt så håller vi för närvarande på att översätta och publicera Alain de Benoists magnum opus View from the Right i tre volymer. Den första volymen har nyss kommit ut. Utöver det så fortsätter vi publicera böcker av Guillaume Faye i en snabbare takt än någonsin tidigare, där två nya titlar kommer ut under 2017. Vi har naturligtvis också Alexander Dugin, en av våra mest populära författare, där vi har fem spännande projekt i pipelinen, av vilka i varje fall tre borde kunna publiceras i år. Vi arbetar för närvarande också på två nya böcker av Julius Evola och en hel arsenal av kvalitativa manuskript av både nya och gamla talanger. Sen skall vi heller inte glömma att vi fortsätter översätta viktiga engelska titlar till andra europeiska språk, så som polska, serbiska, kroatiska, ungerska, tyska och franska.

Dr. Jason Reza Jorjani, chefredaktör på på Arktos sedan 2016.

Jason: Utöver att befästa vår position som det ledande förlaget inom alternativhögern, en rörelse som bara förväntas växa i Västvärlden, ser vi även framför oss en expansion åt öster, mot den bredare indo-europeiska världen. Inom de kommande åren planerar vi exempelvis att översätta texter av ledande intellektuella inom den iranska renässansrörelsen. Detta är en indo-europeisk identitär metapolitisk rörelse, med målet att skapa en kulturrevolution i Stor-Iran baserat på det ariska arvet hos perserna och andra iranska folk. Slutligen ser jag framför mig hur Arktos blir något likt 1700-talets ”Republic of letters”, men på en global skala. De intellektuella vars texter vi publicerar idag kommer att ses tillbaka på som förtrupperna av ett paradigmskifte, inte bara politiskt, men även då det kommer till forskning och konst. Arktos är mer än bara ett bokförlag. Det är nervcentret för ett världsomspännande nätverk av anti-etablissemangstankar.

Vad har ni för redaktionella regler? Vad skall man göra för att lyckas få något publicerat via Arktos?

Jason: Vi letar förstås efter kvalitativa texter vad avser djupet i deras reflektioner, deras elegans och nivå av sofistikation såväl som deras relevans till den identitära metapolitiska kampen. Det behöver inte nödvändigtvis vara endast politiska eller sociologiska texter, vi är även intresserade av revolutionär forskning som utmanar den moderna världens reduktiva materialism liksom av skönlitterära verk som inspirerar till en framtid där vi åter är rotade att leva enligt vår indo-europeiska tradition.

Litet urval bland de titlar som Arktos publicerat.

Vilka är era primära strategier för marknadsföring? Ni säljer bevisligen fler böcker än något annat förlag i våra kretsar, så avslöja gärna hemligheten!

Tor: Våra primära marknadsföringskanaler är 1) recensioner i vänligt inställda nyhetskanaler 2) vårt egna nyhetsbrev 3) vår egen hemsida, och slutligen 4) tal och intervjuer framförda av våra författare i olika podcasts. Endast en mycket liten del av vår marknadsföringsbudget spenderas på annonsering, av empiriska skäl.

Några avslutande ord?

Daniel: Vi har upplevt en stadig tillväxt sedan starten, vilken tilltar procentuellt för varje år, speciellt sett till de senaste tolv månaderna. Därför förutspår jag en ljus framtid för oss.

Jason: Jag tror att det är Arktos öde att spela en ledande roll i återupplivandet av den indo-europeiska traditionen.

Tor: Om ni inte redan har gjort det, se till att besöka vår hemsida på www.arktos.com. Där kan ni läsa mer om oss, vårt företag, våra författare och våra böcker. Du kommer definitivt hitta något som intresserar just dig.