Perspektiv

Identitet – Naturligt och nödvändigt

Det finns få saker många i väst gillar mindre än hyckleri. Hycklare är en av de lägsta typer av människa som finns och den största källan till hyckleri idag är rätten till identitet.

Det vi i alternativhögern kämpar för handlar i mångt och mycket om just detta: Identitet. Närmare bestämt, rätten till vår egen identitet. Att vi som vita européer ska få ha vår unika (och därmed exkluderande) identitet och bejaka densamma. Det borde vara självklart att vi ska få göra detta, men det är det inte. Det motarbetas och attackeras konstant. Den som gör det utmålas som moraliskt bristfällig eller till och med ondskefull. Det har till och med gått så långt att vi har haft svenska politiker som hävdat att svenskar inte har en kultur, något som i ett normalt land hade lett till att politikern i fråga hade fått avgå.

Men gäller samma sak för andra grupper då? Är det fel att bejaka sin unika identitet så måste det ju vara fel för alla, inte sant? Låt mig ge några exempel på identiteter som är ”godkända” att bejaka.

Det finns massor med föreningar som är baserade på etnicitet, eller ras om du så vill, som dessutom erhåller skattepengar för att bedriva sin verksamhet. Med andra ord pengar som till största delen betalas in av etniska svenskar och som utgör den överlägset största källan till skatteinbetalningar. Eritreanska föreningen och Somaliska föreningen är två exempel. Testa att bilda Svenska föreningen, där enbart etniska svenskar får vara med och se vad som händer.

Det finns länder som har tydliga raslagar utan att de kritiseras nämnvärt för detta. Samma lagar skulle leda till ett massivt ramaskri och handelsbojkotter om de infördes i ett vitt land. Israel är en etnostat enbart för judar, där äktenskap mellan judar och icke-judar inte erkänns av staten. Till Liberia får enbart svarta invandra utan att detta ses som något konstigt. Det finns dessutom mildare exempel som Thailand där enbart thailändare tillåts äga mark.

Här hemma i Sverige har vi en gummilag som kallas för ”hets mot folkgrupp” som inte gäller för svenskar. Alltså, svenskar kan inte utsättas för ”hets mot folkgrupp” och därmed är det lagligt för en icke-svensk att tillskriva svenskar alla möjliga epitet men inte tvärtom. Det bästa vore naturligtvis att avskaffa hets mot folkgrupp-lagen eftersom den är en kraftig inskränkning i yttrandefriheten, men så länge den finns måste den gälla alla för att inte utgöra ett massivt hyckleri.

På Aftonbladets redaktionsmöte

Samerna, som felaktigt kallas för sveriges ursprungsbefolkning, tillåts ha ett eget parlament baserat på ras. Du får inte rösta i, eller bli vald till, sametinget om du inte är same. Inte ett problem för mig egentligen, men det är ett massivt hyckleri att ett förslag att detsamma skulle gälla för svenskar anses vara det mest sataniskt ondskefulla som finns.

Det finns massor med fler exempel men vi kan stanna där. Den här typ av hyckleri försvaras av vänstern med att dessa grupper är ”förtryckta” och att det därför inte är fel att ha olika måttstockar. Det är ett marxistiskt resonemang där världen är uppdelad i olika grupper i kamp med varandra och där denna kamp är det som driver världen framåt samt att denna kamp är ett nollsummespel, vilket enligt resonemanget innebär att för att någon ska få det bättre så måste någon annan få det sämre. Detta är fel och kan därmed avfärdas. Det är inte så världen fungerar, historien drivs fram av betydligt fler processer än så och marxismen kan närmast beskrivas som en pseudovetenskap.

Dessa grupper är dessutom inte förtryckta. Det är fullkomligt absurt att ta sig till ett annat folks land och sedan sitta och parasitera på dessa samtidigt som man beskriver sig själv som förtryckt. Att konstant prestera sämre är inte att vara förtryckt. Att vissa grupper har en genetiskt betingad lägre IQ är inte förtryck, det är bara så världen ser ut till följd av den mänskliga naturen. Vissa folk klarar av att bygga välstånd och högteknologiska samhällen, vissa klarar det inte utan har bara enskilda individer som har den förmågan. Det är dock viktigt att förstå varifrån vänsterns försvarande av hyckleriet kommer.

De grupper som blir särbehandlade på det här sättet kommer att försvara systemet eftersom de sätter sin egna grupps intressen före andras. Inget konstigt med det, det är så världen fungerar. Vår lösning på detta är inte att, som liberalerna resonerar, avsluta särbehandlingen utan att stå på vår egen sida som vita, européer och svenskar. Vi ska inte betala för eller på andra sätt stå bakom andra etniska gruppers intressen, vi ska istället omedelbart dra tillbaka allt stöd till icke-svenskar både här hemma och utomlands och istället lägga alla våra resurser på det egna folket. Det är vår egen rätt till vårt folks välmående och överlevnad.

  • Hyckleriet var väl just det som drog igång mig för 10 år sedan. När jag märkte att man använde olika måttstockar samtidigt som man skamlöst påstod sig att inte sätta olika grupper mot varandra. Någon värdegrund har jag inte, kan inte ha, då jag efter alla dessa år fortfarande inte blivit klok på vad det innebär. Jag lär inte vara ensam om att ha grunnat på det. Kanske därför mitt hår håller på att gråna? Hur som helst så har jag en moralisk kompass som fungerar helt felfritt. Så jag tar nog och struntar i den där heliga värdegrunden. Vill inte bli indragen i Sekten igen.