Vetenskap

Svenskar är en distinkt genetisk folkgrupp

Ett av många vapen mot nationalismen är att hävda att det svenska folket inte existerar, att det är en slump att du föddes just här eller att vem som helst kan bli svensk. Alla dessa uttalanden görs i syfte att radera uppfattningen om att svenska folket är unikt och värt att bevara till förmån för den globalistiska, mångkulturella ordningen. Vi råkar dock veta att ovan nämnda påståenden är politiserat skitsnack och att modern populationsgenetik avslöjar att svenskarna utgör en egen, unik grupp av människor.

Mänskligheten utgörs av fem olika raser som är identifierbara dels utifrån sina respektive kontinenter, dels utifrån hur frekvensen av alleler (genvarianter) fördelar sig inom respektive grupp. Inom varje ras förekommer en rad subgrupper som visar en större genetisk likhet inom än mellan grupper. Detta innebär inte att en ras eller en subgrupp är helt olik en annan – alla människor bär på i princip samma gener. Vad det däremot innebär är att genom evolutionär utveckling, geografisk isolering och selektiv reproduktion har unika grupper bildats över hela världen genom att frekvensen av alleler fördelar sig olika. Dessa genetiskt små skillnader kan däremot skapa stora skillnader i socialt beteende (kultur) i de olika grupperna (Wade, 2014). Hur många olika grupper det finns beror på vilken nivå av noggrannhet man studerar arvsanlaget (DNA) hos människor. Svenskarna är en sådan grupp som studerats.

Västfinnar, östfinnar, svenskar, tyskar, britter samt centraleuropéer. Svenskar representeras av de svarta prickarna och utgör ett eget kluster likt övriga grupper.

Studien Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe (Salmela, Lappalainen, Fransson, Andersen Dahlman-Wright et al., 2008) som undersökte genuppsättningar hos människor i norra Europa och fann olika kluster där det så kallade genetiska avståndet var mindre. Resultaten visade att den genetiska spridningen hos det svenska folket är något större än hos tyskar och britter samt att det fanns en mindre genetisk distans till de svensktalande i finska Österbotten än med den finska befolkningen i östra delen av landet. Skillnaderna mellan de undersökta grupperna var liten men statistiskt signifikant, vilket innebär att alla grupperna är närbesläktade men distinkta.

Det genetiska släktskapet kan förklaras med historiska folkförflyttningar och kan även förklara varför vår kultur är närliggande såväl britternas som tyskarnas. Lägre genetisk distans mellan olika folk tenderar att ha samband med ett kort geografiskt avstånd och små kulturskillnader jämfört med mer avlägsna folk. Klicka här för att se en tredimensionell modell av sambandet mellan de olika populationerna (4 mb).

Man har även undersökt Sveriges populationsstruktur i studien Swedish Population Substructure Revealed by Genome-Wide Single Nucleotide Polymorphism Data (Salmela, Lappalainen, Liu, Sistonen, Andersen et al., 2011). Studien visade att det finns små skillnader mellan Norrland, Svealand och Götaland, men att götar är närbesläktade med nordtyskar samt att svear och norrlänningar är närbesläktade med finska österbottningar. Att det uppstår regionala skillnader beror på att människor historiskt sällan flyttat långt ifrån sin födelseplats, vilket över tid leder till en högre genetisk homogenitet inom regionen. Forskarna i studien uttryckte dock att svenskarna som grupp visade en tydligt distinktion med angränsande länder i undersökningen.

Grad av skillnad i allelfrekvenser mellan olika grupper. Ju högre tal, desto större skillnad.

Vad betyder då fynden från dessa genetiska studier? Resultaten innebär att det svenska folket på genetisk nivå är närbesläktade med intilliggande länder, men att vi är en distinkt folkgrupp. Under tusentals år har evolutionen selekterat för olika egenskaper som varit gynnsamma för det blivande svenska folkets överlevnad, vilket må vara små genetiska skillnader men som kan få avgörande skillnader i socialt beteende (Wade, 2014). Utifrån det sociala beteendet har en kultur vuxit fram och är vad som i hög grad synligt särskiljer oss från andra folk, även från våra grannländer.

Det svenska folket existerar alltså såväl genetiskt som kulturellt, något etablissemanget ofta förnekar helt utan bevisning. Exempelvis påstod (((Ingrid Lomfors))) från Forum för levande historia att det inte finns en inhemsk svensk kultur, något som i sammanhanget i princip är samma sak som att påstå att det inte finns ett svenskt folk då den svenska kulturen omöjligen kan komma från ett annat folk, även om kulturen givetvis påverkas av andra kulturer. Lyckligtvis reagerade många med ilska mot uttalandet och hon tvingades pudla.

Om inte ovanstående studier vore nog så är blond hårfärg och tolerans mot laktos vanligast i norra Europa (Leonardi, Gerbault, Thomas & Burger, 2012) jämfört med resten av världen där dessa egenskaper knappt förekommer alls, vilket ytterligare stärker argumentet att vi är ett unikt folk även om vi delar detta med våra grannländer. Även ljusa ögon är betydligt vanligare i vår del av världen än på andra platser.

Med tanke på just ditt genetiska arv så är det inte heller en slump att just du föddes i Sverige och inte i ett annat land. Du som läser är resultatet av generationers hårda slit, blodspillan och slutligen framgångsrika fortplantning, dvs generna i ditt DNA har hamnat där de är tack vare alla dina förfäder. Du skulle helt omöjligen kunnat födas någon annanstans, något till och med en sociologistudent borde kunna lista ut.

Sist men inte minst kommer frågan om identitet: är man verkligen svensk bara för att det står ”SWE” i ens pass? Krävs det inte att man delar såväl de fysiska och psykiska egenskaper som definierar det svenska folket, talar svenska samt utövar den svenska kulturen? Det är just denna punkt som skiljer medborgarnationalister (som anser att vem som helst kan bli svensk) från etnonationalister (som anser att varje folk är unikt och bör bevaras). Det förstnämnda innebär att vem som helst kan ersätta dig, det sistnämnda innebär att du är oersättlig.

Fundera på det.

 

Källor:

Eupedia. Genetic maps of Europe. Hämtad från: http://www.eupedia.com/europe/genetic_maps_of_europe.shtml

Leonardi, M., Gerbault, P., Thomas M.G., & Burger, J. (2012). The evolution of lactase persistence in Europe. A synthesis of archaeological and genetic evidence.

Salmela, E., Lappalainen, T., Fransson, I., Andersen, P.M., Dahlman-Wright, K. et al. (2008). Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe. PlosOne. Hämtad från: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003519

Salmela, E., Lappalainen, T., Liu, J., Sistonen, P., Andersen, P.M., et al. (2011). Swedish population substructure revealed by genome-wide single nucleotide polymorphism data. PlosOne. Hämtad från: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016747

Wade, N. (2014). A troublesome inheritance – genes, race and human history. New York: The Penguin Press.

Wennström, J. En motståndsrörelse mot historielösheten. Svenska Dagbladet. Hämtad från: https://www.svd.se/johan-wennstrom-en-motstandsrorelse-mot-historielosheten

 

 • Ironiskt att prickarna blev svarta. Misstänker att Fredrik Svinfeldt nog skulle välja att medvetet missförstå det. Trots att han själv, till skillnad mot oss, härstammar från Homo Erectus.

  • Ja, det är lite ironiskt i sammanhanget faktiskt. Hade man använt sig av DNA-data från ”svenskar” med afrikanskt ursprung så hade dock den genetiska distansen blivit betydligt större.

 • Pingback: 15 saker som fick dig att få nog av mångkultur – Nordisk alternativhöger()

 • Morgan Larsson

  Det är väl självklart att vi tidigare varit en homogen typ av människor i Sverige och Norden. Men i den Globala världen som Amazon, Apple, tesla, IBM MacDonalds och Coca cola verkar i vill de ha endast en homogen marknad som våra politiker svalt.

  Läs FNs Agenda 2030 och vakna upp från boken Reinfeldt skrev om det sovande folket, jag tror några börjat inse att demokratin är helt satt ur spel idag.

 • Mattias Dahlström

  Jag vill tipsa om denna sida http://www.truthjustice.net/hbd/ethnocentrism-and-inbreeding/ som innehåller mycket information och bra länkar.
  MVH
  Mattias