Perspektiv

Mångkultur kräver avhumanisering

Det är svårt att upptäcka repression om den är inlindad i synbar statlig välvilja, etablerad nyhetsförmedling och påkostad underhållning. Den kan rentav bli helt osynlig. Ingen aktiv part är uppenbar vare sig som måltavla eller utövare, och gemene man vill ofta inte tro att hans samtid är beskaffad på det sättet. Ändå kan riktade negativa värderingar lätt utläsas om man bara tillåter sig se dem.

Det moment som alltid finns med i all form av mental krigföring är avhumanisering – ett socialt vapen som riktas mot de individer eller grupper som en krigförande part vill bli av med. Avhumanisering är något som ständigt återkommit genom mänsklighetens historia i olika grader, men det som skiljer nutidens stora avhumaniseringsprocess från tidigare är att makthavare idag menar att de motsätter sig förintelseverksamheter av oönskade människor.  

För att utveckla.

Den överstatliga ideologi som implementerats hos de flesta styrande i Västerlandet – mångkulturalismen – predikar allas lika värde och universell tolerans, men det blir tydligt i de mediala inkvisitionsprocesser som följer i dess spår att ledorden bara är kulisser. Ser vi på vad som faktiskt sker framträder en manipulativ process som dels utsätter individer för svår social stigmatisering och samtidigt  bryter ner moral på kollektiv basis. Inom ett modernt ramverk arrangeras häxbränningar, demonutdrivningar och etniska rensningar.

Det är ett måste; ett arrangerat geopolitiskt jätteprojekt kräver det. Ett konstruerat sammanhang byggt på folkvandringar, påtvingad kulturell tolerans, och anonymisering är helt enkelt både onaturligt och omänskligt. Som allt fler insett leder inte ideologin till det som dess företrädare påstår – upplysning, förståelse och harmoni – utan tvärtom till misstro, konflikter, och dödlig terror. Bara en liten klick makthavare som tjänar på utvecklingen – finansiella långivare, transnationella koncerner, politiker ideologiskt anpassade akademiker, asyljurister och maktmediala tjänstemän – har råd att isolera sig från kaoset. I den bubbla de verkar – omgärdad av allt fler absurda blasfemilagar och censurregler – kan de levitera långt över de splittrade folklagren. 

Det gäller för den upphöjda gruppen – i det här fallet de som är lite mer värda än de som är lika mycket värda – att hålla en folklig opinion på mattan. Perceptionen av verkligheten och av den folkliga identiteten är därför under daglig attack. Viktiga mänskliga behov som kulturell självuppskattning, etnisk identitet, och historisk kunskap ersätts av anonymitet, självförnekelse, kulturrelativism, och en historieskrivning som passar de destruktiva mallar ideologin kräver. De som främst måste kuvas moraliskt är de vars hemländer ska omvandlas till mångkulturella entiteter. Om det lyckas kan den demografiska förintelsen av ländernas ursprungliga befolkningar fullbordas utan minsta spår av någon yttre förövare – de folkslag som fostrats till att se sig som överflödiga kommer själva fullborda sin undergång! 

Ett exempel

Det är av största vikt att genomskåda den omänskliga mångkulturalismen och synliggöra dess egentliga konsekvenser. Grundmekaniken återfinns i moderniteten och dess progressiva strävan ”framåt”. Det inhumana bor även där – i föraktet inför tidigare generationer, i hatet mot de två könen, mot traditioner, och mot normer – men även i den fysiska nedmonteringen av de organiska miljöerna genom modern arkitektur. Överallt poängteras identitetslöshet och relativism, och i samklang med mångkulturalismen fulländas intigheten. Den sociala följden är fullt jämförbar med ett gifts verkan. Först inträder håglöshet hos ursprungsbefolkningen. Folk förlorar tilliten till varandra och empatin med människor i omgivningen upplöses. När det sociala kittet spruckit inträder en ren skräck – en skräck som i högsta grad är befogad eftersom naturliga och mänskliga sammanhang fallit samman. 

Den samhälleliga söndringen fullbordas. Under tiden som människor vänder sig mot varandra på gator och torg hårdnar den allt mer fjärran maktelitens grepp. Genom nya lagar säger sig våra påstådda välgörare vilja stoppa ”hat” och ”främlingsfientlighet” i de folkliga lagren, men lagarna skapar i första hand skydd för den centrala maktapparaten snarare än harmonisering på folklig nivå. De inplanterade konfliktmönstren hos undersåtarna förutsätter egentligen elitens kontroll över dem. Mångkulturalismen kan alltså direkt översättas med det gamla maktbegreppet ”söndra och härska”. Ideologin tjänar inga folkslag och ingen allmänhet, bara en maktelit. 

Organiserad avhumanisering har européer utsatts för under ett antal decennier – egentligen med startskott vid Andra världskrigets slut. Sedan dess har vi översköljts av importerad populärkultur samtidigt som vi lärt oss att våra egna kulturer passar bäst att damma på museum. Om vi är så pass kulturellt mumifierade som vi upplysts om, säger det sig självt att vi måste förändras. Vi vill ju inte vara levande döda. Så när vårt ursprung lämnats till tysta salar, med inträde, kan uppdateringen av oss själva starta. Vi måste öppna oss, säger de. Vi måste bekämpa våra fördomar. Vi måste inse att vår identitet är inbillad och låta vår historia omtolkas – allt för vårt eget bästa. Det är en intensiv omskolningsprocess vi genomgår, och många av oss är ännu omedvetna om den. 

Dock lyser maktens avhumaniserande motiv igenom då och då.

Adokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg (som förmodligen utifrån tankar på ekonomisk vinning för hennes skrå försvarade de demografiska övergreppen genom den absurt stora asylinvandringen) kallade 2016 invandringskritiker för ”bruna råttor”. Juristen fick kort därefter stöd av en krönikör på en etablerad tidning, Cecilia Hagen på Expressen. Hon föreslog helt enkelt utrotning av dessa mänskliga skadedjur med råttgift. 

Anne Ramberg

Den folkföraktande retoriken som antyder ett laboratoriemässigt förhållande till människor och kulturer har dominerat under lång tid i Sverige. Tidigare ledande politiker som Mona Sahlin menade i en intervju i Sveriges Radio 2001 att det är svenskar (oönskad folkgrupp) som ska integreras i det nya Sverige och inte invandrare (mångkulturens garanter), och den förre statsministern Fredrik Reinfeldt påpekade 2014 i TV4 att svenskar inte har rätt till Sverige, något som däremot invandrarna har. 

Det är tydligt att för de här personerna är folket, och även invandrarna, pjäser i ett spel. Deras uppgifter är att flyttas över spelplanen och agera som de bli tillsagda, för som spelarna bestämt ska det bli då de både författat och löpande uppdaterar spelreglerna.

Vi kan strössla med fler exempel där en uppenbart nedsättande maktretorik använts för att lyfta fram mångkulturens närmast religiösa dogmer, men vi måste främst ställa oss en fråga – vad är det för sorts människor som utgör mångkulturens prästerskap?

Vi ser att de vänder sig mot mänskliga behov. De slår ner på folkgruppers rätt till identitet, kultur och territorium. De motarbetar människors rätt att yttra sig kritiskt och försvara sig när de utsätts för övergrepp. Vidare mörkar de aktivt kriminalitet, skyddar gärningsmäns identiteter, låter gamla svälta till förmån för ID-lösa ockupanter och ignorerar när människor mördas. Är det inte ett djupt omänskligt beteende de ger prov på? 

Avhumanisering är en mänsklig mekanism som oftast uppkommer i svårt polariserade konfliktsituationer. Den är etiskt förkastlig först när den riktas mot oskyldiga. De här personerna, som säger sig kämpa för allas lika värde och mot folkmord är helt enkelt de största charlatanerna i mänsklighetens historia. Samtidigt som de framställer sig som godhetens apostlar på planeten skor de sig på samhälleliga kollapser, förstör människors liv och understödjer smärtsamma etniska rensningar. Ohederlighet och illvilja är den röda tråden, och med massivt kapital och mediakoncerner i ryggen riktar de vapnen mot människor vars största förbrytelse är att de existerar.

Den maktelit som idag avhumaniserar sina kritiker har själva avsagt sig sin mänsklighet. Deras retorik är en projektion av deras egen omänsklighet. Men det, mina vänner, vill de inte erkänna. 

 • tymos

  Utmärkt analys.

 • Dessa människor är genuint onda. Psykopater och sociopater. De imiterar riktiga människor och spelar empati och medkännande samtidigt som de projicerar oss som demoner.

 • Parsifal

  Något av det absolut bästa jag läst på år och dag!

 • intressant text

 • KrugalSvylse

  Bra skrivet och helt i linje med mina egna observationer. Idag försöker somliga skylla det som hänt och händer med vårt folk på ”missriktad godhet” — men att man lyckas intala sig själv att man gör gott räcker inte för att tvätta bort den nattsvarta ondska som är resultatet av PK-religionen. Röda khmererna trodde också att det de gjorde var nödvändigt och skulle leda till något gott. (Och detsamma gällde naturligtvis Hitler och NSDAP, för att använda en analogi som PK-folket borde kunna fatta.)