Perspektiv

Vill rödingarna mörda spädbarn?

I stort sett sedan 68-vänsterns intåg på den kulturella och politiska banan har en stegvis förskjutning av rådande narrativ skett, ständigt i en allt mer onaturlig riktning. Ett av många synsätt de lyckats förändra, i stort sett över hela västervärlden, är vår inställning till, såväl som vår lagstiftning kring aborter.

Abortfrågan är i dagsläget en sällsynt het potatis i den svenska åsiktskorridoren. Den utveckling vi sett då det kommer till att diskutera invandring (man är inte längre rasist per definition bara för att man kritiserar massinvandringen) har inte riktigt smittat av sig. Till och med inom konservativa och nationella kretsar kan abortfrågan ofta skjutas åt sidan, den verkar helt enkelt inte anses vara så viktig att det är värt att ta fajten.

Ovan beskrivet fenomen är i min mening en ganska sjuklig sak. Liksom många andra har nämnt, bland annat Magnus Söderman, så finns det ett problem med inställningen hos många konservativa samt till viss del hos nationella (speciellt så kallade Sverigevänner). När vänstern förskjuter narrativet från punkt A till punkt B väljer vi oftast att fajtas för att hindra förskjutningen till punkt C, snarare än att kämpa för att föra det tillbaka till punkt A igen. Inställningen inom abortfrågan synes hos många vara just sådan.

Sedan 1974 har Sverige haft en av västvärldens mest generösa abortlagstiftningar. En blivande moder är, utan att det ifrågasätts, helt fri att ta livet av sin avkomma fram till den artonde graviditetsveckan, det är alltså fyra och en halv månad in i havandeskapet tillika halva graviditeten. Till sammanhanget tåls att tilläggas att det finns barn som har överlevt utanför moderns mage från vecka tjugotvå.

Att det här är något vi accepterar är till fullo en följd av att vårt moraliska narrativ har förskjutits. Någon säger åt oss att ett foster inte är ett barn innan den artonde graviditetsveckan, och därför finns det inga moraliska komplikationer med att suga ut det och slänga det i papperskorgen, ifall vi helt enkelt inte har någon lust att fostra ett barn. Många är okej med detta trots att de vet att om de hade avstått från denna handling, så hade en människa precis som du och jag vuxit upp. Är det inte ganska sjukt?

Märk också att det jag nämner ovan är det rådande narrativet. Om än det låter långsökt i dagsläget (det var väl grejen med att det inte finns några raser, några kön etc också för ett tag sedan?) så är det inte alls omöjligt att den progressiva vänstern kommer propagera för ytterligare en förskjutning. När en människa blir en människa är tydligen en ganska subjektiv bedömning, varför man exempelvis skulle kunna argumentera för att ett spädbarn inte är en människa förrän det är medvetet om sin egen existens. Detta sker först då barnet är ca två till fyra månader, eller för att använda framtida nyspråk: vid den elfte till trettonde graviditetsveckan. Det är detta jag skulle vilja kalla för den potentiella punkt C i en eventuell framtida narrativitetsförskjutning.

Varför ska vi då kämpa för att flytta tillbaka narrativet till punkt A, räcker det inte med att förhindra att det når punkt C? Det är trots allt ganska smidigt att kunna springa bort till abortkliniken ifall man av misstag råkat slänga in en liten bulle i ugnen. Anledningarna till att vi bör göra detta, bortsett från det självklara faktum att man inte bör ta ett liv, är många. Jag ska försöka sammanfatta de mest uppenbara nedan.

 1. Rådande abortlagstiftning leder till onödig promiskuitet. Det bidrar till att skapa en mer lösaktig inställning till sexuellt umgänge, och leder till att det nästan uteslutande handlar om njutning, snarare än ett sätt att föröka sig på.
 2. Det tillåter oss att frångå konsekvenserna av vårt agerande. ”Gör vad du vill utan några konsekvenser” är ett klassiskt synsätt hos en vänsterindivid. Ett samhälle där man lär sig att man aldrig behöver ta ansvar, kommer till slut gå under.
 3. Det kan hindra den naturliga familjebildningen. Det är inte naturligt att vänta till dess att man har två spännande karriärer, ett hus i förorten och en Volvo med fyrhjulsdrift innan det är dags att bilda familj vid trettioåtta års ålder. När en kvinna och en man fattar starkt tycke för varandra har de vanligtvis samlag, samlag leder i många fall till barn. När man har fått barn har man en familj. Om en man och en kvinna blir gravida idag (det är alltså per definition bara kvinnan som är gravid, om nu några förvirrade kulturmarxister råkat hitta hit) men sedermera kommer fram till att ”det är inte rätt läge just nu”, kan de utan problem förpassa en blivande son eller dotter till papperskorgen. Detta är varken sunt eller naturligt.
 4. De fjorton orden. Utan aborter (som företrädesvis är en företeelse hos etniska svenskar) hade vi haft en betydligt bättre statistik då det kommer till den demografiska utvecklingen.

Slutligen brukar det vara behövligt att bemöta alla de som kommer med argument i stil med ”men om man blir våldtagen då?” eller ”men om man är jättesjuk och typ kan dö…eller i alla fall få typ hemska finnar i ansiktet om man inte gör abort?”. Ni som oroar er för detta kan vara lugna. Ett avskaffande av den fria aborten behöver inte innebära att en abort aldrig under några omständigheter får genomföras. Det innebär snarare att en legitim anledning krävs för att ett foster skall få aborteras, att man är sjuk, har blivit våldtagen eller att man är extremt ung skulle kunna vara exempel på sådana anledningar.

Med detta vill jag be om er hjälp med att förskjuta narrativet till punkt A igen. Liksom det har blivit allmänt accepterat att ifrågasätta massinvandringen bör vi också se till att ifrågasättandet av aborter inte skall vara något konstigt. De som INTE vill mörda barn kan väl ändå inte vara de onda? För kom ihåg, det är barn vi pratar om. Det handlar om BAARN!!

Från Affes statistikblogg.

 • ………..

  Sekulära nationalister behöver abort för att visa:
  Att de vill vinna upplysning, och dominera omgivningen genom överträdelser och skändning (viljans triumf över förnuftet, bortom gott och ont).
  Att de vill ha en liten nation, där eugenik och/ eller genmanipulation snabbt får ett stort utstlag, och där arbetet sköts av robotar och mänskligt arbete är i stort sett överflödigt.
  Att de inte är kristna.

 • Sven™

  Abort = mord.
  Är man för abort = helikoptertur.

  Vanlig hederlig Pinochet-logik.

 • Klas2

  Jag är emot all lagstiftning som minskar föräldrars makt över deras egna barn.
  Vidare har nästan alltid de som fokuserar på abort en dold kristen agenda. Den kristna ideologin kan omöjligt skydda oss, under hela dess historia har den varit internationalistisk och pacifistisk jämfört med staten och kulturen.

  • ………..

   😂😂😂

   • Klas2

    Om du inte vet någonting om historia antar jag att ett dumt flin är det bästa du har att komma med.

    • ………..

     Du vill mörda bebisar för att visa att du inte är kristen. Jag skrattade åt att du uppfyllde min kommentar nedan.

     • Klas2

      Jag kan skilja på mitt och ditt. Andras barn har jag ingen rätt att utöva makt över, det har bara de egna föräldrarna.

      Jag tycker att det är ett stort problem att ett postkristet samhälle har kvar lagar som grundar sig på att något är ett brott mot gud. När vi ej är kristna bör detta få genomslag även i lagstiftningen.

      För övrigt berättar den här formuleringen att du är en man utan heder och utan hyfs:

      Du vill mörda bebisar för att visa att du inte är kristen.

      Så argumenterar bara en illvillig tölp. Vilket du också underströk genom att söka argumentera med bara ett dumt och enfaldigt flin.