Recensioner

Recension: Nicolai Sennels – Helig Vrede

Helig Vrede: Bland kriminella muslimer

Nicolai Sennels är psykolog och arbetade med kriminella ungdomar på ungdomsanstalten Sønderbro i Köpenhamn mellan åren 2005-2008. Två tredjedelar av de ungdomar som avtjänade sina straff där hade muslimsk bakgrund, vilket gav Sennels en unik insyn i den muslimska mentaliteten genom de många intervjuer han genomförde i syfte att utarbeta behandlingsprogram. Inte helt oväntat var skillnaderna stora mellan de etniskt danska ungdomarna och dem med muslimsk bakgrund. Helig Vrede: Bland kriminella muslimer med förord av Ingrid Carlqvist handlar om dessa skillnader.

Som psykolog hade Nicolai Sennels de nödvändiga verktyg för att förstå varför unga män med muslimsk bakgrund har en så hög överrepresentation inom kriminalitet i Danmark, vars statistik i stora drag kan översättas till Sverige och andra länder med invandring från mellanöstern. I synnerhet grov våldsbrottslighet, sexualbrott och narkotikamissbruk beskrivs i boken vara vanligt förekommande hos de dömda på Sønderbro. Samtidigt beskriver Sennels de unga männen på ett mycket ödmjukt och neutralt sätt utan den moraliska indignation som oftast styr invandringsdebatten idag, oavsett om det kommer från vänster eller höger. I stället beskrivs ungdomarnas bakgrund och beteende utifrån ett lättförståeligt psykologiskt perspektiv där författaren i logisk ordningsföljd undersöker vilka underliggande mekanismer som skapar det beteende som leder till kriminalitet. Som läsare känns det som man är med på en resa inom ungdomsfängelsets murar, från problembeskrivning till diagnos och slutligen föreslagna åtgärder. Även om Sennels har egna förslag på vad som skulle kunnat göras betydligt bättre för integration och behandling av unga muslimska män så hymlar han inte med att den danska och den muslimska kulturen är som olja och vatten – fullkomligt oförenliga på ett fundamentalt plan.

En av de fundamentala skillnader i mentalitet hos muslimer som Sennels anger är synen på deras egen identitet. Även om de flesta ungdomar som han intervjuade hade muslimsk bakgrund så var de födda och uppväxta i Danmark men såg sig inte som danskar. I stället var det föräldrarnas ursprungsland som låg till grund för identiteten, medan de etniskt danska kriminella männen givetvis definierade sig som danskar. Man kan här skönja en etnisk-raslig markör för identitet, men är inget som utforskas djupare i boken än dess kulturella dimension.

Helig Vrede: Bland kriminella muslimer

En annan utmärkande skillnad mellan danskar och muslimer är förhållaningssättet till de egna känslorna. I boken nämns här ”utifrånstyrning” och ”inifrånstyrning”, vilket är enklare ord för det psykologiska begreppet kontroll-lokus som innebär om man ser sina egna reaktioner och makt över situationen som ett resultat av sitt eget eller av andras beteende. Västerlänningar har i hög grad en intern kontroll-lokus, vilket gör att vi från tidig ålder får lära oss självreflektion i syfte att kontrollera våra impulser. Muslimer har däremot i betydligt högre grad en extern kontroll-lokus och anser att deras eget beteende är ett resultat av omgivningen, exempelvis beskrivs i boken hur ungdomarna rationaliserar sina egna våldsbrott genom att skylla på offret som de upplevde provocerade dem. Denna utifrånstyrning leder till att man ser sig själv som ett offer och således legitimerar det som är bokens titel: helig vrede.

Medan västerlänningar får lära sig från barnsben att ilska och våld är bevis på att man tappat fattningen eller förlorat en diskussion, så ser muslimer ilska som en naturlig reaktion på en provokation i syfte att återta sin heder eller sätta respekt i den man uppfattar som angripare. Sennels förklarar att de danska ungdomarna ofta var medvetna om sina aggressionsproblem medan de muslimska ungdomarna i stället lade ansvaret på andra människor. Denna inställning leder givetvis att man inte ser sitt eget ansvar i sitt eget handlande, bristande självinsikt eller förståelse för det västerländska rättssystemet – med förstörda relationer, framtidsutsikter och rättsliga påföljder som resultat. Sennels arbete bestod häri att få de muslimska ungdomarna att reflektera över sig själva, sina känslor, sitt beteende samt lära sig ta både ansvar och konsekvenserna av dessa. Utan självinsikt kan inga framsteg ske eftersom vederbörande måste bli medveten om sina brister och sitt agerande.

Den politiskt korrekta förklaringen till muslimsk kriminalitet.

Bokens sista kapitel handlar om hur samhället, givet de slutsatser som Sennels kommit fram till, riktar sina insatser och resurser helt fel i syfte att minimera den muslimska kriminaliteten och anpassa ungdomarna till det danska samhället. Inställningen är helt och hållet att det är samhället och omgivningen som har orsakat att de hamnat snett tidigt i livet, vilket man tror går att åtgärda med ekonomiskt stöd till familjerna och liknande program. Således använder man ros i stället för ris för att tillrättavisa de kriminella ungdomarna, en parallell som kan göras till framförallt Sverige men även till västvärlden i stort där uppfattningen numera råder att individen själv inte har något större ansvar för sitt eget beteende. Författaren förordar således att för att hålla dessa ungdomar i schack så krävs tydliga regler och gränser samt hård men rättvis behandling. De mjuka metoder som västerlänningar är vana vid fungerar utmärkt för oss tack vare vår inifrånstyrning – personligt ansvarstagande kommer naturligt för oss medan de muslimska männen måste ha hård styrning utifrån för att inte agera efter sina impulser.

Ovanstående kommer säkert kränka en och annan svensk rättvisekrigare, men är inget förvånande om man reflekterar över det faktum att sharialagarna uppstått i den muslimska världen och att dessa länder ofta styrs med järnhand av en diktator. Något liknande har aldrig existerat i Norden av naturliga orsaker. Således väcks frågan om vilken nytta människor från en såpass främmande kultur överhuvudtaget gör i ett västerländskt land, om någon. Som olja och vatten.

Helig Vrede är 162 sidor plus referenser, är lättläst och ger en nyanserad bild av den muslimska mentaliteten som inte existerar någonstans i svensk gammelmedia. Den rekommenderas varmt för alla som vill få en förståelse för muslimers överrepresentation inom kriminalitet och för dem som antingen anar eller har insett att muslimer och västerlänningar är inkompatibla i samma samhälle. Boken kan beställas här från Logik Förlag. För den som är intresserad av att veta mer om Nicolai Sennels så genomförde Ingrid & Conrad en intervju med honom nyligen som kan hittas här.

 

 • Martin Larsson

  Nicolai Sennels är en röding. En halalhippie. Helt ovetenskaplig utan förmåga till vetenskapligt tänkande.

  Avråder alla från att köpa hans böcker.

  • Läs för all del boken och bilda dig en egen uppfattning. Den är nämligen varken ovetenskaplig eller brister i kritiskt tänkande.

   • Martin Larsson

    Din recension saknar konsumentupplysning som alla borde känna till på förhand. Nämligen att Nicolai Sennels är en dansk kontrajihadist. Dessutom kommer han också från den danska gatuvåldsvänstern. Så vilket syfte har då kontrajihadisterna? Jo, att så split mellan europeiska folk och muslimer. Någonting som gör att globalisterna kan fortsätta att söndra och härska medans vanligt folk slåss mot varandra på gatorna.

    Hade Nicolai Sennels haft en mer ärlig ansats så hade han grävt i biologin och granskat betydelsen av kusingiftermål i flera generationsled, klankonflikter, låg IQ-nivå, hederskultur, trauman från tidigare generationer som leder till att de unga generationerna är våldsbenägna. Religion är egentligen inte den nämnare som förklarar invandrarnas asociala beteenden.

    Så ge mig ett hållbart argument varför jag skulle lägga pengar på en bok som är skriven av en dansk kontrajihadist som springer globalisternas ärenden genom att frambringa onödiga konflikter mellan svenskar och muslimer?

    Jag tycker att den här satsningen på AltRight och Nordisk Alternativhöger känns alltmer manipulerande – att syftet är just att frambringa onödiga konflikter i samhället.

    • Hadu haft ett öppet sinne och läst boken själv så skulle du inse att religionen inte nån gång anges som orsak till beteendet – de flesta som deltog var inte ens troende muslimer.

     Gällande innehållet så får boken betraktas som ett av många perspektiv, att täcka in samtliga var nog inte ambitionen.

     Så nej, jag tänker inte ge dig något argument eftersom du verkar redan ha bestämt dig vad du tycker. Blir svårt att öppna sig för nya infallsvinklar då.

     • Martin Larsson

      Du reagerar inte på att pseudo-psykologen Nicolai Sennels beskriver icke troendes kriminalitet som muslimsk brottslighet?

      Fast med tanke på att Nicolai Sennels är en kontrajihadist så fyller lögnen ett syfte. Nämligen att så split mellan araber (muslimer) vs europeiska folk.

      Här kan alla andra se vilken sörja Nicolai Sennels sprider på sin egen blogg.
      http://10news.dk/author/admin/

      Nästa gång är det väl Pamela Geller som ska recenseras. Kontrajihadisternas judiska urmoder.

     • Joggi

      Är du muslim själv? Du verkar vara överdrivet intresserad av att Europas folk ska vara vänner med muslimerna. Enligt mig så ska vi i första hand vara vänner med varandra snarare än med muslimer eller för all del judar.

     • Martin Larsson

      Vilka är det som har öppnat för massinvandring till Sverige? Vilka är det som vill blanda kropparna nu?

      Det är den (((gruppen))) som ska synas i sömmarna och ställas till svars för vad dom har ställt till med i de europeiska länderna.

      Kollar man vad som händer i USA förstår man varför kontrajihadister är globalisternas nyttiga idioter. I USA strider europeiska ättlingar mot afroamerikaner på gatorna. Härhemma så jobbar kontrajihadisterna häcken av sig för att svenskar ska bli så förbannade på ”muslimer” att inbördeskrig bryter ut på våra svenska gator och torg.

      Att kalla nånting för muslimsk brottslighet när rödingen Nicolai Sennels samtidigt konstaterar att de flesta invandrarna från MENA är icke-troende är ju på gränsen till kriminellt i sig. Men det passar ju en kontrajihadist att förvrida fokus från dom riktigt farliga till fårskocken som kan ledas tillbaka till MENA om den rätta viljan bara finns.

      Varför gick det så dåligt för kontrajihadistiskt inspirerade Geert Wilders i Nederländerna och diton Marine Le Pen i Frankrike? Jo, för de sparkade snett på muslimer istället för att göra en Trump och sparka uppåt mot (((globalisterna))).

      För att återanknyta till Nicolai Sennels bok så går det inte att ta nåt han skriver om på allvar. Han är psykolog och slänger sig gärna med statistik. Hur många poäng statistik läser man på psykologlinjen? 1 högskolepoäng? Då är det inte beräkningsmodellerna som lärs ut på A-kursen i statistik på universiteten, utan den typ av statistik som gymnasister får lära sig på de teoretiska linjerna.

      Som sagt; nästa boktips blir väl nåt från Pamela Geller. Kontrajihadisternas judiska urmoder.

     • Joggi

      Du är skrattretande som avfärdar en bok du aldrig har läst. Du är dessutom en smygmuslim som har ett extremt litet synfält. Åk till Saudiarabien så att vi vanliga svenskar slipper muslimer av ditt slag, tack!

     • Martin Larsson

      Klart att jag inte är muslim. Jag tycker religioner bör förbjudas. Då de grundar sig på tro – inte beprövad vetenskap.