Perspektiv

I år hålls valet som nästan ingen bryr sig om…

Att du kanske inte kände till att 2017 är ett valår är egentligen inte så konstigt, det brukar inte vara många som bryr sig. Kyrkovalet äger rum var fjärde år, det senaste var alltså 2013, och då orkade inte mer än 12,8 % av de röstberättigade bege sig till valurnorna, detta motsvarar ca 700 000 personer.

Att Kyrkovalet inte attraherar de stora massorna är kanske föga förvånande, få ser sig längre som kristna, och lika lätträknade är nog de som överhuvudtaget ser kyrkans relevans. Vi firar jul, vissa ser ett kulturarv i själva kyrkobyggnaderna, men för de flesta är det inte mer än så. Inom den alternativa högern ses Svenska kyrkan som institution dessutom av många som en fiende, vilket är en följd av att den, liksom så många andra institutioner, har tagits över av kulturmarxister som gör allt i sin makt för att motarbeta vår sak.

Att kyrkan idag styrs av våra meningsmotståndare har lett till att många har valt ett utträde. Detta är naturligtvis fullt förståeligt. Att vara medlem i, och via skattsedeln finansiera, en verksamhet som tycks gå emot allt man står för ter sig lätt en aning underligt. Jag tänker dock inte ge mig in i debatten om huruvida man som sympatisör till alternativhögern bör gå ur eller stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan, utan vill snarare vända mig till dem som av någon anledning fortfarande är medlemmar. De som är det, bör nämligen vara aktiva i att förändra den.

Vissa säger att kyrkan är förlorad, medan andra säger att den kan, och bör, återtas från kulturmarxisterna. Om vi inte sållar oss till den defaitistiska skaran, utan utgår ifrån det sistnämnda, är det första vi kan fråga oss om det ens finns någon mening i en sådan strävan? Jag vill hävda att svaret på den frågan är ja, och några goda anledningar till detta nämner jag nedan.

Vår kultur och moral har i mångt och mycket formats av kristendomen och kristna värderingar. Oavsett om man är troende eller inte har jag därför svårt att se att en högermänniska kan vara en direkt motståndare till kristendomen. Kyrkan står för en stor del av vårt gemensamma arv, och det finns ett stort symbolvärde i att ha den på vår sida. Det vänstern nu försöker göra är att revidera mycket av det som legat till grund för att forma vårt samhälle, det kan exempelvis visa sig genom homovigslar, präster som går i Pridefestivalen eller att kyrkans lokaler används till att inhysa människor tillhörande en främmande och invasiv religion. Detta tenderade kyrkan förr vara emot, och det kan den vara på nytt, vi måste vara nostalgiska inför framtiden.

Medlemsantalet i Svenska kyrkan uppgår till över sex miljoner. Det är alltså sex miljoner människor som årligen betalar skatt för att finansiera kyrkans verksamhet. Om än vi läser om hur antalet utträden ökar årligen kommer kyrkan alltså fortsatt ha ett extremt gott kassaflöde, och fortsatt vara en faktisk maktfaktor i vårt samhälle.

Kyrkans tillgångar uppgår till 45 miljarder kronor. I detta ingår bland annat en hel del värdepapper, men även alla kyrkobyggnader, och därför en stor del av vårt gemensamma kulturarv. Just då det kommer till kulturarv finns det anledning att lystra. Att lägga just detta i händerna på rödingar tenderar inte vara en god idé, se exempelvis vad som händer med minnesmärken i den amerikanska södern, eller för den delen hur svenska muséer slänger fynd från forntiden i papperskorgen. Vänstern vill radera ut allt det vi vill bevara, därför bör vi hålla det på (minst) armlängds avstånd från dem.

Det finns naturligtvis andra goda anledningar till att ta kyrkan tillbaka, speciellt för dig som på riktigt är troende. Det jag nämner ovan kan vi nog alla i vilket fall samlas kring, om än listan kan göras ännu längre.

Jag har nämnt att jag inte avser diskutera huruvida man bör eller inte bör vara medlem i kyrkan, det tänker jag heller inte göra. Däremot vill jag på nytt poängtera att OM man är medlem i kyrkan, bör man vara aktiv i att försöka förändra den, annars leder ditt medlemskap endast till att finansiera våra motståndare. Den naturliga frågan blir då, vad kan man göra?

Att ta tillbaka kyrkan handlar, som mycket annat, till stor del om att vinna kulturkriget. Att bidra till detta kan man förvisso göra även utan att vara medlem, men ju närmare institutionen vi är, desto mer direkt påverkan kan vi ha. Vi kan exempelvis vara de som visar att vi inte är nöjda över att prästen går i Pride, eller de som sparkar bakut då skäggbarn skall sova i församlingshemmet. Utöver kulturkriget kan vi dock också se till att vinna mark på det politiska planet.

Då det kommer till att vinna politisk makt inom kyrkan krävs det inte att man är många till antalet. År 2013 fick en nomineringsgrupp mandat i den nationella församlingen Kyrkomötet med endast 1 239 röster. Detta kan sättas i relation till mindre partier som deltog i Riksdagsvalet 2014, där SvP exempelvis fick 4 189 röster och Kristna Värdepartiet 3 553 stycken. För den som skulle vilja starta en fashy nomineringsgrupp och ställa upp i Kyrkovalet krävs 300 namnunderskrifter, något som en högerman med hög energi bör ordna på nolltid.

Att deltaga själv är i årets val förvisso försent, men alla med högeråsikter bör i vilket fall se till att rösta. Det återkommande problemet, att det inte finns något bra alternativ, är visserligen gällande även här, men det finns trots allt de som är bättre och de som är sämre. I min mening bör vi, trots deras brister, lägga våra röster på SD. Andra alternativ som kan tas i beaktning är POSK och Frimodig Kyrka, som helt enkelt vill avskaffa partipolitiken och demokratin i kyrkan, vilket rödingarna fruktar. Det sistnämnda alternativet har också anklagats för att vara konservativa och homofobiska, vilket kan ge indikationer om en sund ”värdegrund”. Vad som skall beaktas är också det faktum att det går att personrösta, varför man bör söka upp de personer som enligt vänstern är mest hatiska och skriva deras namn på valsedeln. Vad som heller ej skall glömmas är att alla medlemmar över 16 år är röstberättigade, så det finns anledning att sprida ordet även till riktigt hatiska gymnasieelever. På sikt kan vi kanske få kyrkan att göra rätt igen, är du medlem bör arbetet börja nu.

  • Nej inte POSK eller Frimodig kyrka. POSK vill gärna gömma flyktingar i kyrkan och Frimodig vill tvinga alla präster att viga samkönade par, de vill alltså ta bort samvetsklausulen. Jag kommer att rösta på KD som trots sin sionism på riksnivå är rätt konservativa som kyrkoparti.

    • Snickers

      POSK har både dåliga och bra kandidater, man får se till personen om man skulle rösta på dem. Frimodig Kyrka är ett av de teologisk mest konservativa alternativen, att de vill tvinga präster till att viga samkönade är helt inkorrekt, de har varit bland de starkaste motståndarna till just detta. Ett par av kandidaterna från Fromidig Kyrka har dessutom varit i blåsväder för att de erbjudit sig att hjälpa bota homofiler genom bön.

  • Snickers

    POSK har både dåliga och bra kandidater, man får se till personen om man skulle rösta på dem. Frimodig Kyrka är ett av de teologisk mest konservativa alternativen, att de vill tvinga präster till att viga samkönade är helt inkorrekt, de har varit bland de starkaste motståndarna till just detta. Ett par av kandidaterna från Frimodig Kyrka har dessutom varit i blåsväder för att de erbjudit sig att hjälpa bota homofiler genom bön.

  • Pingback: Ryck bort vänstern från Svenska kyrkan()