Perspektiv

Grupptänk, politisk korrekthet och yttrandefrihet

Obama Big Brother 1984

Avvik inte från åsiktskorridoren, annars kommer Obama och tar dig

Politisk korrekthet känner de flesta till vid det här laget – det dolda åsiktsförtryck som råder utom för ”godkända” åsikter. Det är tätt närbesläktat med det psykologiska begreppet grupptänk, ett fenomen som i grunden syftar till att upprätthålla harmoni genom konsensus i en grupp. Tyvärr får grupptänk förödande konsekvenser när det uppstår på politisk nivå och alla försök till motstånd eller nyansering bestraffas.

“Groupthink is a psychological phenomenon that occurs within a group of people in which the desire for harmony or conformity in the group results in an irrational or dysfunctional decision-making outcome. Group members try to minimize conflict and reach a consensus decision without critical evaluation of alternative viewpoints by actively suppressing dissenting viewpoints, and by isolating themselves from outside influences.

Groupthink requires individuals to avoid raising controversial issues or alternative solutions, and there is loss of individual creativity, uniqueness and independent thinking.”

Grupptänk uppstår alltså när en grupp människor värderar harmoni och sammanhållning inom gruppen högre än korrekta analyser och kritisk utvärdering. Konsekvensen blir att gruppens medlemmar följer ledaren eller ledarens ord utan att ifrågasätta och starkt uppmuntras att inte ifrågasätta konsensus. Tydliga paralleller kan göras med såväl det politiskt korrekta samhället i helhet som med sekterism där följarna blint följer en ledare och där ifrågasättande leder till negativa sociala konsekvenser som utfrysning, mobbning eller ännu värre.

Egentligen är grupptänk ett helt naturligt fenomen kopplat till kultur – för att varje grupp ska kunna fungera uppstår outtalade normer om vad som är uppmuntrat respektive sanktionerat, och medlemmar som bryter mot dessa normer hotar gruppens harmoni, sammanhållning eller ledarens auktoritet. Problemet är att idag ligger den politiska korrektheten som en våt filt över alla försök till att problematisera, ifrågasätta eller granska fakta gällande vänsterpolitiska hjärteämnen: invandring, mångfald, feminism, klimathotet och så vidare där varje försök till kritisk diskussion leder till negativa konsekvenser för dissidenter och visselblåsare. Detta görs oftast genom att demonisera dissidenter med hjälp av negativt laddade epitet: rasist, kvinnohatare, homofob, klimatförnekare och så vidare. Ordet “fobi” används i dessa sammanhang helt godtyckligt i ett försök att patologisera motståndaren – kan man skylla på att personen är “psykiskt sjuk” så anses det var en ursäkt för att inte behöva lyssna på dennes argument.

Safe Space Ben Garrison

Modern utbildning

I USA har grupptänket om möjligt gått ännu längre än i Sverige, i synnerhet inom skyddade verkstäder såsom inom akademin. Uttrycken trigger words, safe spaces, hate speech etc härstammar från denna miljön och antyder att studenternas känslor är viktigare än objektiva fakta och yttrandefrihet. En undersökning från 2016 visade exempelvis att även om en majoritet av studenterna trodde på yttrandefrihet så ansåg de samtidigt att det var viktigare att inte yttra ord som kunde kränka någon. Detta kan ses som en form av konformism till det rådande grupptänket eller möjligtvis en form av dubbeltänk (att hålla två motsägelsefulla tankar i huvudet samtidigt men anse bägge lika giltiga). Intressant i sammanhanget är att vita studenter samt män ansåg att yttrandefrihet var viktigare än andras känslor.

Man kan inte både ha yttrandefrihet och anpassa sig efter andras känslor. Som de flesta är medvetna om idag så är det tyvärr det senare som råder när såväl skämt som åsikter eller ren fakta kan vara straffbart att yttra, antingen juridiskt eller socialt. Således är yttrandefriheten numera ett hot mot grupptänket och den politiska korrektheten, varför det inte är förvånande att det finns gott om krafter som säger sig vilka ”stå upp för demokratin” genom att förbjuda människor vars åsikter man ogillar från att yttra sig. Det säger sig självt att detta endast pekar i en riktning: ett totalitärt samhälle. Vi lever redan i en demokratur, dvs i ett samhälle med demokratiska val på pappret men där det fria ordet är kraftigt belagt med censur och/eller sociala sanktioner såsom uppsägning från jobbet, förlust av partner och vänner, uteslutning från facket eller hembesök från extremvänstern.

Grupptänk är vanligare i starkt kollektivistiska kulturer såsom i fattiga delar av världen där fokus på överlevnad är större än i rikare länder. I den kontexten har grupptänket vuxit fram naturligt utifrån de människor som utgör gruppen. Politiskt korrekthet eller den så kallade åsiktskorridoren är dock inget som naturligt vuxit fram från folket i västvärlden – det är konstruerat och påtvingat oss från ovan. Den som känner till den långa marschen genom institutionerna som 1968-vänstern genomförde, från universitetens studentrevolter och raka vägen in i stat, skola och media, vet att den nya vänsterns idéer är vad som är politiskt korrekt idag. Väl inne i systemet indoktrineras yngre förmågor i den rätta läran och sprider den i övriga samhället likt cancer sprider sig i en frisk kropp. Hade denna utveckling sprungit ur folklagren så hade vi inte haft en uppsjö av svensk alternativmedia idag.

Sverigedemokraterna är nära att bli största parti och är en reaktion mot det totalitära grupptänk som råder i landet (även om de själva tycks ha samma grupptänk internt inom partiet). Dessa motreaktioner kommer inte heller att avta ju hårdare censuren och smutskastningen blir – den byter bara plattform och försvinner från offentligheten för att senare dyka upp i ännu starkare skepnad. Var det inte så det började i 1930-talets Tyskland, eller vad är det man brukar säga?

Grupptänk

Vi är alla lika unika!

Nej, den enda rätta vägen är yttrandefrihet utan censur och skygglappar. Verkligheten har nämligen en irriterande tendens att dyka upp trots alla försök att ignorera den. Nu råkar det vara så att vi på den nationella högerkanten har såväl verkligheten och moralen som modern vetenskap på vår sida, varför grupptänket som håller folk i schack idag är dömt att misslyckas. Men räkna med att människor kommer att försvara sin makt och sina heliga värderingar likt ett skadat djur inträngt i ett hörn.

Källor:

Hofstede, G. (2001). Culture′s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations (2 uppl). Thousand Oaks: Sage.

Knight Foundation. (2017). Future of the First Amendment: 2016 Survey of High School Students and Teachers. Hämtad från: https://www.knightfoundation.org/reports/future-of-the-first-amendment-2016-survey-of-high-school-students-and-teachers