1914 års idéer

1914 års idéer syftar på den tyska reaktionen på 1789 års idéer: frihet, jämlikhet, broderskap. Uttrycket myntades av författaren Johann Plenge, i boken Der Krieg und die deutsche Volkwirtschaft (1914). I ett senare föredrag satte han dem uttryckligen i motsatsställning till 1789 års revolutionsanda. I Sverige tog Rudolf Kjellén tidigt upp begreppet och menade att 1914 års idéer, i kontrast till 1789 års, var ordning, rättfärdighet och nationell solidaritet.