40-talistpostning

40-talistpostning är en försvenskning av ordet boomer posting som syftar på inlägg på internet skrivna av arga 40-talister, den sk baby boomergenerationen, vilka ofta är skrivna i affekt med versaler på VIKTIGA ORD. Det förekommer även att hela inlägget är skrivet i versaler, följt av flertalet utropstecken för att ge intrycket av någon som skriker ut sitt budskap av ilska. Inte sällan är 40-talistpostningarna grova i sina uttryck och ordval som skulle få vilken expressenjournalist som helst att vittra blod.

Det som är ironiskt i sammanhanget är att det just är 40-talistgenerationen som gett upphov till dagens samhälles stora problem genom att det var dem som röstade för en allt mer omfattande välfärdsstat och deltog i studentrevolterna -68, vilka lade lade grunden till den nota som nu får betalas av deras barnbarn. Det som ger upphov till de arga 40-talistpostningarna är dock främst låga pensioner och dålig sjukvård samt omsorg som drabbar dem själva i första hand.