Amerikanism, anti-amerikanism

Amerikanism (även amerikanisering) är den term som används för att beskriva USA:s etablering av egna kulturella, ekonomiska och politiska intressen inom andra länder och kulturområden. Det faktum att USA i efterkrigstid kommit att bli världens kulturella centrum, har gjort att amerikansk kultur blivit självspridande. Men kulturell såväl som politisk och ekonomisk amerikanisering sker även, i hög grad, som en följd av att USA:s inflytande, genom hårda eller mjuka medel, stärks över länder och regioner. Begreppet åsyftar därmed den amerikanska formen av global kulturimperialism.

Amerikanismen har sin främsta utbredning i efterkrigstidens Europa, där de liberaldemokratiska allierade och det kommunistiska Sovjetunionen blev krigets segrare och delade upp Europa emellan sig: Öst- och Centraleuropa ockuperades genom sovjetisk kommunism, medan Västeuropa ställdes under inflytande av amerikansk liberalkapitalism. Det amerikanska inflytandet över den europeiska politiken, ekonomin och kulturen har därför varit genomgripande i de flesta avseenden.