Aristokrati

Aristokrati, är ett begrepp härlett ur grekiskans aristos, ”de främsta”, och kratein, ”styre”, sålunda betyder begreppet ”de främstas styre”.

Aristokratin har under europeisk historia ofta varit liktydig med adeln och kungamakten. Enligt medeltida aristokratisk ideologi ansågs en viss samhällsklass vara född till en privilegierad tillvaro med rätt och plikt att styra samhället. Till viss del hämtades motiveringen från kyrkan och kristendomen. Mer exakt brukar denna typ av elitstyre benämnas bördsaristokrati.

I takt med att nya samhällsklasser växte fram började grunden för aristokratins makt att undergrävas. Den franska revolutionen 1789 gjorde slut på aristokratins makt i Frankrike. I andra delar av Europa, såsom i Sverige, skedde en mer fredlig upplösning av aristokratin under 1800-talet, medan den ryska aristokratin utraderades av bolsjevikerna i Ryska revolutionen 1917.

I praktiken utvecklar alla samhällsskick och sociala system olika typer av elitstyre, med olika kriterier för att tillhöra eliten.