Arkeofuturism

Arkeofuturism är Guillaume Fayes namn på ett projekt som strävar efter att kombinera forntida (arkaiska), traditionella förhållningssätt med futuristisk och modern teknologi. Faye bygger arkeofuturismen på en filosofisk grund som han kallar vitalistisk konstruktivism, och som har stora likheter med Nietzsches och vissa postmodernisters tänkande. Arkeofuturismen är alltså den vitalistiska konstruktivismens tillämpning på den sociala och politiska verkligheten.

Fayes tro på arkeofuturismens oundviklighet och nödvändighet bygger på det han kallar katastrofernas konvergens.