Assimilation

Assimilation innebär att något fullständigt går upp i något annat. Högerpopulistiska partier har historiskt argumenterat för en assimilation av invandrare som alternativ till integration eller mångkultur. Assimilation får här betydelsen av att individer ger upp sin kulturella och etniska identitet för att anamma en ny sådan. Synonymer till begreppet är göra lika, likadana, omvandla till större likhet, införliva och uppta.

I den politiska debatten anförs ibland fortfarande, om än allt mer sällan, assimilation och integration som alternativ till mångkultur, då mångkultur förstås som att skilda etniska och kulturella grupper kan och bör leva parallellt med varandra inom samma territorium och statsbildning utan att den ena dominerar den andra. Assimilationsidén har dock i stort gjorts irrelevant av det tidiga 2000-talets massinvandring, eftersom kulturell och etnisk assimilation i dagsläget blivit praktisk omöjlig med mindre än orimliga, totalitära tvångsåtgärder.