Baserad

En mem som växt fram i bland annat gaming-kulturen. Spelare började utropa ”based” när en karaktär gjorde något som var, utöver det vanliga, spektakulärt och brutalt. Baserad är en svensk översättning på detta, som vunnit hävd i svenska althögerkretsar.

I stora drag kan baserad likställas med thymos—en icke-reflekterande strävan mot vad som är ädelt. Thymos är källan till mod att handla efter vad man vet är rätt. Det är bron mellan intellekt och passion, och därför grunden till heroiska gärningar och frihet i ordets rätta bemärkelse. Eftersom konkreta handlingar är ett mått på persons grad av thymos, så är thymos och gärning oskiljaktiga. 

En personlighet grundad i thymos sägs vara baserad, och handlingar grundande i thymos baserade.