Biopolitik

Biopolitik är ett begrepp som först utvecklades av Michel Foucault. Denne beskrev biopolitiken som en styrningskonst som utgjordes av en folkreglerande biomakt—en makt över kroppar, liv och död. Biopolitiken verkar på både mikro- och makronivå och administrerar levnadsvillkoren hos en befolkning. Enligt Foucaults definition är biopolitik en politisering av själva livet.

Biopolitik som politiskt och samhälleligt fenomen har en lång historia, och är snarare att betrakta som en vedertagen praktik för den moderna territorialstatens maktutövning. Det rör sig då om en bestämmanderätt vars syfte är att påverka medborgarnas kroppsliga livsbetingelser, som den fysiska och mentala hälsan. Ett praktiskt uttryck för biopolitiken är således olika former av folkhälsofrågor.