Det svarta pillret

Det svarta pillret är det vita pillrets motsats – övertygelsen om hopplöshet, att framtiden är förlorad. Behöver inte nödvändigtvis vara baserad i verkligheten utan är en subjektiv uppfattning. Det förekommer att människor som blivit rödpillrade och insett hur verkligheten ser ut samtidigt får uppfattningen att alla försök till kamp är meningslösa, vilket kallas att de blivit svartpillrade.

Det svarta pillret kan leda till nihilism, egoism, kortsiktigt uppfyllande av behov och en destruktiv livsstil.