Etnicitet

En etnisk tillhörighet, en folkgrupp, är en kategori av människor som identifierar sig med varandra. Etnicitet bygger på gemensamma nedärvda, sociala, kulturella och nationella erfarenheter.  Medlemskap i en etnisk grupp definieras genom ett gemensamt kulturarv, anor, ursprungsmyt, historia, hemland, språk och/eller dialekt, religion, utseende och gener, mytologi och ritualer, mat, klädstil, konst mm. Exakt i vilken kombination och utsträckning dessa olika komponenter konstituerar en etnicitet, skiljer sig mellan folkgrupper.