Etnisk medvetenhet

Etnisk medvetenhet är ett samlingsbegrepp som antingen används för att beskriva en politisk orientering där etnicitet och tillhörighet spelar en stor roll, eller en förhöjning av den etniska känslan hos en grupp.

När flera etniska grupper verkar inom samma geografiska område blir resultatet ofta sociala spänningar dem emellan, inte minst för  att den etniska medvetenheten hos majoriteten stärks av närvaron av andra etniska grupper, vilka även de markerar och stärker sina särskiljande kulturella och etniska markörer. Denna dynamik anses vara en av förklaringarna till de stora problemen med mångkultur och därmed massinvandring. Minoriteter tenderar att sluta sig och stärka kulturella särdrag, medan majoritetskulturen reagerar fientligt mot de nyanlända.