Etnokrati

Etnokrati är en samhällsform där den huvudsakliga makten i en stat eller geografiskt område innehas av en viss etnisk grupp, exempelvis ursprungsbefolkningen eller immigrerade minoritetsfolk.

Exempel på stater som kan klassas som etnokratier är apartheid-Sydafrika, Israel, Estland och Lettland.