Flytta målstolpar

En taktik som oftast appliceras av vänstern när de  blir konfronterade med effekterna av destruktiva beslut. Taktiken går ut på att hela tiden flytta gränsen för vad som är acceptabelt i ett samhälle. Ett exempel är hur tidiga varningar för att ett mångkulturellt samhälle förutspåddes leda till splittring, vilket från ett enat etablissemangs håll bemöttes med ett rungande ”nej”. När splittringen sedermera blev ett faktum så har målstolparna flyttats; nu ses det som önskvärt att hit tillkomna människor från främmande kulturer behåller sitt språk, sin religion och sitt levnadsmönster. Den splittring som inte skulle ske uppmanas nu. Målstolparna har med andra ord flyttas.