Folkvilja

Folkviljan är en idé som förekommer i främst demokratier, men som även haft viss betydelse i kommunistiska och fascistiska länder. Ordet syftar på en strävan eller ett medvetande hos ett folk eller hos det stora flertalet medborgare i en statsbildning.

Dess vanligaste moderna form är uppfattningen att folkviljan manifesterar sig i den fysiska världen genom röstresultatet i allmänna val, eller—hos anarkister och andra frihetliga socialister—genom kollektiva handlingar av olika slag.

Hos vissa konservativa inspirerade av De Maistre, förekommer även tanken att folkvilja kan manifestera sig som instinkt hos ett ungt folks genier.

I senmoderna statsbildningar som Sverige, där demokratibegreppet allt mer syftar till upprätthållandet av givna dogmer och värdeomdömen snarare än om politiskt inflytande för allmänheten, är hänvisningar till folkviljan nu ovanliga.