Geopolitik

Geopolitik som vetenskaplig disciplin studerar de politiska, sociologiska och historiska dimensionerna av världens geografi. Det geografiska rummet formas inte enbart utifrån variationer i landskapet, naturen och mellan olika befolkningar, utan även av politiska och sociala principer, både vad gäller faktiska och imaginära territorier. Geopolitik är en metod för utrikespolitiken att förstå och förklara internationell politik i termer av geografiska och demografiska hänsynstaganden.

Geopolitik som term myntades av svensken Rudolf Kjellén; professor i statsvetenskap, skribent och nationalkonservativ politiker, i början av 1900-talet. Kjellén i sin tur inspirerades av teorier av den tyske geografen Friedrich Ratzel samt Sir Halford J. Mackinder’s.