Hedendom

Hedendom (eller paganism, från latinets paganus, ”lantlig”) är en term som i västvärlden omfattar ett brett omfång av förkristna andliga eller rituella praktiker eller övertygelser inom folktro och polyteistiska religioner. Hedendomen föregick och skiljer sig från, men har även influerat, kristendomen.