Hierarki

Organisation eller system med noggrant utformad över- och underordning (rangordning). Till skillnad från demokratiskt socialistiska samhällsformer där gruppen dominerar varje enskild individ i alla avseenden, eller totalitära samhällsformer där en eller flera makthavare gör detsamma, möjliggör hierarkiska ordningar långtgående autonomi på varje enskild nivå, och en begränsning av politisk kontroll till de områden där den är nödvändig för samhällets funktion.

Den hierarkiska principen illustrerar bättre än något annat den tydligaste paradoxen i den dominerande egalitära ideologin. Varje form av hierarki och auktoritet förkastas i teorin, men lever och mår väl i praktiken. Akademikers och andra yrkestyckares åsikter väger tyngre än andras, ibland med rätta, ibland – som när det gäller genusvetare och journalister – helt utan förnuftig orsak. Politiker går långt bortom de mandat de formellt tilldelats genom folkviljan, nonchalerande både verkligheten och befolkningens önskemål. Hierarkiska inslag liksom totalitära tendenser lever och mår väl i den så kallade toleranta liberaldemokratin. Hyckleriet likaså.