Historiens slut

Historiens slut är Francis Fukuyamas uppmärksammade tes att Kalla Krigets slut också skulle innebära ett slut på ideologiska motsättningar i världen, då liberalismen bevisat sin överlägsenhet och segrat. För många av västvärldens politiker och opinionsbildare ses liberalismens globala slutseger som det huvudsakliga målet, väsentligt viktigare än de egna folkens välmående och trygghet.