Imperialism

Imperialism är en åskådning eller praktik som hävdar ett visst folks, en ekonomisk strukturs eller en viss ideologisk riktnings rätt att behärska andras territorier. Imperialismen har historiskt utgått från olika folkslags skilda utveckling eller begåvning, där förment högre eller mer framåtskridna nationer intagit en ledande ställning gentemot andra. Idag är imperialismens främsta uttryck det moderna västerlandets liberaldemokratiska, människorättsideologiska, samt förbundna ekonomiska och politiska intressens, expansion över planeten. Kinas förhållningssätt till länderna i Stilla Havet, liksom landets massiva ekonomiska expansion i Afrika, har av vissa bedömare förståtts som en latent imperialism, även om den ännu inte tagit sig fullt uttryck.