Imperium

Imperium (lat. imperium ”befallning”, ”myndighet”, ”herravälde”) syftade ursprungligen på en romersk ämbetsmans myndighet, som tilldelades honom en begränsad tid och inom ett begränsat verksamhetsområde av den romerska senaten. Senare har ordet blivit synonymt med en större politisk organism.

Ett imperium kan beskrivas som en social och politisk samhällsordning, som utmärks av ett centrum som representerar en religiös eller sakral princip (vanligtvis en kejsare). Omfattande variation och autonomi är möjlig för regionala, religiösa och yrkesmässiga grupper i det klassiska imperiet.

Imperium är även ett samlingsnamn för större, nationsöverskridande statsbildningar.