Individualism

Individualismen utgör liberalismens kärnvärde och betonar, i motats till kollektivismen, den enskilda människan och höjer hennes intressen över gruppens. Det är svårt att förneka att individen är av central politisk betydelse, eftersom enskilda människor ytterst är de som upplever och påverkas av politiska och sociala förhållanden. Som grundläggande redskap för att tolka politiska sammanhang leder individualismen dock fel eftersom den bortser från tydliga strukturella faktorer som etnicitet, kultur och gemensamma intressen. Som överordnat normativt system är individualismen dessutom självförstörande, eftersom samarbetande etniska eller politiska grupper alltid kan konkurrera ut varje grupp där medlemmarna inte är inbördes solidariska med varandra. På detta vis förstör en radikalt individualistisk liberalism inte bara den grupp eller det folk som tillämpar den konsekvent, utan också de meningsfulla värden den påstår sig försvara.