Interregnum

Interregnum är en tidsperiod som förbinder slutet på en era och början på en ny. Det är en övergångsperiod och en potentiell vändpunkt då nya idéer och världsåskådningar kämpar om att bli dominerande i framtiden.

Vissa filosofer har beskrivit den nuvarande tidsåldern som en sådan övergångsperiod, kännetecknande slutet på moderniteten.