Katastrofernas konvergens

Katastrofernas konvergens är ett begrepp som används av Guillaume Faye för att beskriva en situation där moderniteten under kort tid ställs inför en serie katastrofer som enligt Faye är sannolika följder av modernitetens och egalitarismens brister. Faye menar att dessa katastrofer väntar runt hörnet, under vår egen livstid.

De möjliga katastrofer som Faye identifierar är följande: ekologiska, ekonomiska, sociala, etniska och militära. Någon form av Tredje Världskrig och en konflikt mellan ett åldrande Nord/Septentrion och ett revanschlystet Syd, ingår i scenariot.

Faye menar att denna serie katastrofer kommer att tvinga fram en reaktion från de europeiska folken i form av arkeofuturism. I annat fall kommer de att gå under.

Teorin har likheter med den som framförs av marxisten Immanuel Wallerstein i boken Liberalismens död.