Konsumtionssamhälle, konsumism

Konsumtionssamhälle är en något kritisk benämning på den livskultur som utmärker majoriteten av västvärldens befolkning. Begreppet började användas under 1970-talets miljö- och socialrättsrörelser och syftar på att människor i samhället köper och konsumerar produkter och tjänster på grund av artificiellt skapade begär, snarare än av behov eller genuin lust. Begreppet används av flera politiska rörelser, bland annat av modernitetskritiker och miljöaktivister.

En effekt av konsumtionssamhället är massframställning av produkter i fattigare länder, vanligtvis tidigare kolonier där miljö- och arbetsvillkor inte är särskilt stränga och en stor förbrukning av naturresurser är möjlig. Detta i sin tur bidrar till en urholkning av naturens i vissa fall begränsade resurser. Den billiga arbetskraften medför låga priser för produkterna hos grossister och återförsäljare, som i sin tur lockar konsumenter i Västvärlden.

I ett vidare led har konsumtionskulturen som livsstil bidragit till människors strävan att identifiera sig med de produkter man inhandlat. En identitet byggd på vilka produkter man har råd att köpa har uppkommit, och social status definieras till stor del av vilka kläder, möbler, bilar och liknande man äger.

Utöver för individen allvarliga problem som skuldsättning i syfte att införskaffa förbruknings- och statusvaror, är också den samtida rotlösheten delvis en produkt av konsumtionskulturens ofullständiga identitetsskapande.