Kosmopolitism

Kosmopolitism är åskådningen att alla människor är del av en total gemenskap på grundval av att de är människor. Motsatsen till kosmopolitism är kommunitarism, som istället talar om faktiskt existerande samfund och tillhörigheter. Den strikta kosmopolitismen betraktar alla mellanled som separerar individer och grupper från en allmän mänsklighet som oetiska eller falska, och förhåller sig därför fientlig till sådant som nationalitet, etnicitet och specifik religion. Målet för kosmopoliten blir därför, explicit eller implicit, världsstaten och med den det tillhörande världsmedborgarskapet.

Den moderna kosmopolitismen är sprungen ur upplysningen, där den utgjorde en medborgerlig tillämpning av det universialistiska idealet. Kosmopolitismen kan i dag betraktas som globaliseringens identitetsgrundande myt, även om den sannolikt bara upplevs som verklighet av obetydligt små elitgrupper inom näringsliv, massmedia och internationella akademiska sammanhang.