Legitimering, negativ

Negativ legitimering är Guillaume Fayes begrepp för att beskriva politiska organisationer som legitimerar sin egen maktposition genom att hota med och varna för en konkurrent om den politiska makten. Fenomenet har varit särskilt utbrett i Frankrike där de etablerade partierna i många år använt ett påstått hot från Front National för att legitimera sitt eget maktinnehav. I Sverige har som så ofta annars denna tendens tagit sig löjliga dimensioner. Flertalet riksdagspartiers politiker, liksom den mediala nomenklaturan, ägnar nästan lika mycket tid åt att prata om faran med Sverigedemokraterna, som till den verkliga samhällsutvecklingen eller vilken politik de själva vill föra.