Metapolitik

Metapolitik handlar om att sprida idéer, attityder och värderingar i samhället, vilka på lång sikt syftar till att åstadkomma en djupare politisk förändring.

Termen beskriver främst ett opinionsbildningsarbete som inte behöver vara kopplat till ett visst politiskt parti eller program. Metapolitiken är ett viktigt komplement till den reguljära politiska verksamheten, men ersätter den inte.

Från den franska revolutionens hemliga sällskap fram till dagens tankesmedjor, lobby- och intressegrupper har metapolitik varit en nödvändighet både för att förbereda politiska samhällsomvandlingar och för att befästa en sittande regims maktposition.

Den typiska metapolitiska opinionsbildningen är riktad åt flera håll: den vänder sig till både beslutsfattarna och allmänheten. Den syftar till att erbjuda ideologisk skolning för en aktiv elit men också att nå ut med sitt budskap till en bredare publik.