Militariserad autism

Militariserad autism, från engelskans weaponized autism. Ett uttryck som beskriver den kraft och den förmåga som atomiserade unga och socialt missanpassade internetnördar innehar, främst dem som är aktiva på forumen 4chan och 8chan. Utanför internet är de som innehar militariserad autism marginaliserade outsiders, men på internet bedriver de effektiv metapolitisk kamp när de koordinerar sina krafter mot etablissemanget. Kan liknas vid digital gerillakrigföring.