Mjukt folkmord

Ett mjukt folkmord är ett folkmord som utförs utan direkt användning av våld. Vid ett mjukt folkmord kan anstiftarna begränsa sig till att medels metapolitik och den legitima politiska beslutsgången åstadkomma ett minskat barnafödande och inflyttning av andra folkgrupper. Metoderna skiljer sig alltså åt, men liksom vid ett ordinärt folkmord är resultatet och syftet att måltavlan för åtgärderna decimeras eller upphör att existera som grupp.