Modernitet, modernism

Modernitet är ett begrepp som bland annat betecknar den samhällsordning som växte fram ur upplysningen, baserad på rationella och vetenskapliga principer, samt individuella rättigheter. Ordet används även för att beskriva konst, kultur och värderingar knutna till denna samhälleliga och politiska utveckling.