Nation, nationalism

Nationalism från franskans nationalisme, av ”nation” som i sin tur kommer ur latinets natio/natalis som betyder födelse, med ord som nativitet, natur, eng. native, fr. Noël. Nationer är, som namnet visar, ursprungligen uttryck för etnisk gemenskap och nationalismen som världsåskådning tar sin utgångspunkt i de olika slags gemenskaper som finns mellan människor inom nationens gränser. Nationalismen hyllar nationalstaterna med deras folk, kulturer, historia och andra av människan skapade särdrag.