Nihilism

Nihilism, kommer av latinets nihil, (”ingenting”), är en filosofisk uppfattning som hävdar att ingenting i vår värld besitter ett inre moraliskt värde och att objektiv kunskap och sanning inte existerar.