Politisk korrekthet

Politisk korrekthet är en pejorativ term som vanligen används om en uppsättning värderingar och åsikter, från vilka enskilda individer inte tillåts avvika utan att drabbas av sociala eller mediala sanktioner. Termen används även för att beskriva nyspråkskonstruktioner ämnade att dominera diskursen genom att styra människors tänkande via språket.

Begreppet används i Sverige främst för att beteckna en självrättfärdig vänsterliberal hållning i politiska och moraliska frågor, i synnerhet frågor som berör saker som invandring, sexuella avvikelser, mångkultur, demokrati och könsroller. Man brukar säga att en sådan vänsterliberal hållning är ”politiskt korrekt”. Begreppet innefattar även metoder som används för att uppnå hegemoni för den politiskt korrekta hållningen.

Politisk korrekthet förstås ofta som en trohet till allmänt förgivettagna föreställningar och åsikter, men innebär endast undantagsvis att man delar majoritetens åsikter. Det handlar ofta snarare om att ha åsikter i samklang med den politiska elitens—det så kallade etablissemangets—värderingar.