Rasism, rasister

Rasism är ett pejorativt begrepp som används bland annat för att beskriva européer som motsätter sig uppenbart skadliga politiska och sociala tendenser relaterade till invandring. Begreppet inkluderar alltifrån enstaka människor som är otrevliga mot enskilda individer av minoritetsbakgrund, till rationella resonemang kring invandring och etnicitet.

Oklarheten är en fördel för den som vill försvara en orimlig invandringspolitik, eftersom denne genom att röra samman asocialt uppförande med förnuftiga uttalanden kan förhindra en verklig diskussion, som denne omöjligen skulle kunna vinna.

Föreställningen om rasism och rasister skapar också en utgrupp som olika samhällseliter och den radikala vänstern kan utmåla som en monstruös Andre, för att slippa ta ansvar för sina egna åsikter och handlingar (se Legitimering, negativ).