Rätten till särart

Rätten till särart är en paroll som i den europeiska nya högern förs fram genom bland andra GRECE, och som uttrycker vikten av att värna den kulturella mångfalden, varje folks specifika kulturella identitet, gentemot den globala marknadens homogeniserande krafter.