Rättvisekrigare

Rättvisekrigare, från engelskans social justice warrior (SJW). En rättvisekrigare är en person, oftast en kvinna, som ser sig själv som moralens fanbärare och rättvisans väktare, och utger sig för att vilja beskydda samhällsgrupper som anses vara utsatta och svaga, i synnerhet etniska minoriteter. Detta tar sig uttryck genom att rättvisekrigaren noga observerar hur människor agerar och uttrycker sig, i synnerhet på internet, och aggressivt angriper varje steg utanför den så kallade åsiktskorridoren vars gränser har definierats av rättvisekrigaren själv.

Trots att rättvisekrigaren ser sig själv som en god människa som agerar i de svagas intresse så motiveras rättvisekrigaren oftast av högst egoistiska orsaker, dels av uppmuntran från andra rättvisekrigare och dels av den interna belöning som uppstår av att ”ha tagit kampen mot det onda”. Därför är det väldigt viktigt att andra ser vad rättvisekrigaren gör – det viktiga är inte handlingen i sig utan den positiva reaktionen från omgivningen. Rättvisekrigaren skulle inte existera utan en publik, och även om en sådan inte existerar vid tillfället är det vanligt att rättvisekrigaren skriver ett inlägg i efterhand om sin goda gärning.

Rättvisekrigare är starkt emotionellt styrda. Fakta, logik och rationella argument biter inte på dem då de grundar sina värderingar i känslor. Rättvisekrigaren KÄNNER att du har fel. Motstånd mot rättvisekrigare leder därför nästan alltid till personangrepp i retur, men gör samtidigt att de är tacksamma mål för trollning eftersom de tenderar att sakna självdistans, humor och tolkar allt som sägs eller skrivs bokstavligt. De agerar ofta i grupp på internet för att peppa varandra och ge sig på mål vars människosyn anses vara ”obehaglig”.

Målet för rättvisekrigaren är inte främst att försöka övertyga andra om att de har rätt, utan att signalera att de är mer moraliskt högstående samt att tysta oppositionen genom rena mobbningstaktiker alternativt att, där det är möjligt, få åsiktsmotståndare avstängda.

Se även artikeln rättvisekrigare, deras narrativ och metoder.