Region, regionalism

En region är en mindre geografisk och kulturell del av ett territorium. Regionalism är uppvärderandet av ett sådant område och den egna kopplingen till det. Som identitetsskapande faktor är regionalism ofta konstruktiv och berikande, men historiskt har regionalism även (liksom chauvinistisk nationalism) ofta använts av skilda intressen för att underminera olika statsbildningars enhet och politiska handlingskraft.