Röda pillret

Det röda pillret är en metafor hämtad från filmen The Matrix där protagonisten Neo får ett val mellan att ta det blå pillret (att fortsätta leva i en illusion) eller att ta det röda pillret (börja se världen för vad den egentligen är). En person som tagit det röda pillret sägs ibland vara rödpillrad. Illusionen i fråga är skapad av skådespelet—verklighetens memetiska avbild förmedlad via media, reklam, skolundervisning, och litteratur. I och med att skådespelets memer allt eftersom genomsyrar det verkliga livet framlever människor en livsprocess som är till stor del är föreskriven av skådespelet, vilket ger upphov till ett skådespelssamhälle kännetecknat av overklighet, ytlighet, och, många gånger, ren lögn—tjänande intressen motsatta människans naturliga självintressen. Att se igenom lager efter lager av den förhärskande ordningens falska föreställningar och narrativ av sakernas tillstånd, är att ta det röda pillret.

Se även skådespel, mem.