Suveränitet

Suveränitet är en stats ett folks möjlighet och rätt att agera politiskt självständigt. Begreppet var viktigt efter första världskriget, då USA under president Wilson sökte lösa upp de europeiska och turkiska imperierna genom att understödja nationalismen.