Taktisk nihilism

Taktisk nihilism är att likställa vitt skilda fenomen i syfte att vara politiskt korrekt och/eller intellektuellt ohederlig, samt att förminska obekväma sanningar och byta inriktningen på diskussionen. Exempel på taktisk nihilism är påståendet som att ”alla religioner har inslag som är negativa för det allmänna goda” när den som anför argumentet vet att dennes livsstil troligen få honom avrättad i ett land som tillämpar strikt islam. Taktisk nihilism kan även användas vid händelser av större vikt såsom terrordåd, där den taktiske nihilisten kan höras sägas ”men vadå, dog du eller?” alternativt ”tråkigt med terror, men fler dör av smutsigt vatten varje dag”.