Universalism

Universalism är ett synsätt där mänskligheten representerar en homogen helhet, en enda stor utökad familj, där termer som ”folk” och ”identitet” förlorar sin relevans.

Universalismen kan ses som en bieffekt av jämlikhetsideologin och är en form av politisk monoteism, roten till all totalitarism. Enligt det universialistiska tänkesättet är varje enskild människa inget mer än en ”världsmedborgare”. Alla kulturer bör enligt universalismen blandas samman, eftersom det ändå inte finns några väsentliga skillnader mellan dem.

Universalismen är ett bedrägligt vapen för varje upptänklig imperialism, däribland islamism och amerikanism, eftersom den applicerar en enda modell—sin modell—på hela världen, och påstås syfta till att ena alla folk. I praktiken handlar det snarare om att ena alla folk under en enda makt- och intressesfär. Eftersom mänskligheten är, alltid har varit och alltid kommer att förbli en myriad av unika folkslag, med biologiska och kulturella egenheter, är denna form av universalism alltid en totalitär dominansstrategi.