Vilja till makt

Vilja till makt (tys. ”Wille zur Macht”) är ett filosofiskt koncept och begrepp, myntat av Friedrich Nietzsche och presenterat för första gången i boken Så talade Zarathustra. Det är maktsträvan som sporrar människan till allt hon tar sig för: framsteg, ambitioner, självförverkligande, personlig mognad, önskan att nå sin högsta möjliga position i livet – allt är produkter av viljan till makt, enligt Nietzsche.

En vanlig missuppfattning av Nietzsches filosofi, oavsett hur den tillämpas, är att viljan till makt måste vara egoistiskt motiverad. Det är fullt möjligt för en grupp individer att sträva efter kollektiva mål genom viljan till makt. I manuskriptet till en outgiven bok med titeln ”Der Wille zur Macht”, skriver Nietzsche:

”Min tanke är att varje specifik kropp strävar efter att bli herre över allt utrymme och utöka sin kraft (sin vilja till makt), samt kuva allt det som sätter sig emot dess expansion – men den stöter ständigt på liknande ansträngningar från andra kroppar, och slutar så genom sammanslagning av de som är tillräckligt lika varandra; på så sätt strävar de nu tillsammans efter makt, och processen fortsätter…”